Nefsin mertebeleri ve Rüyaları – Nefs rüyaları

Nefsin mertebeleri ve Rüyaları – Nefs rüyaları  Nefis Mertebeleri Rüyaları: Her insan Nefsin derecelerine göre rüyalar görmektedir. Kişinin, hangi nefsi mertebede olduğunu öğrenmesi  için gördüğü rüyaları ve sembolleri hatırlaması gerekir. 

1-Nefsi Emmare

Heva, Heves ve kötülüğü Emreden Nefs

Nefsinin  gayrı meşru istek ve arzularından kendini alı koymayan ve bu günahları pişmanlık duymadan işleyen nefs  Emmare derecesindedir. Fakat Nefsi Emmarenin de bir derece olduğunu bilmek gerekir.

Nefsi Emmare rüyaları


Domuz, pire, katır, merkep, kaplan, kurt, fil, köpek, yılan, akrep, fare, bit, ayı, deve, pars, azgın öküz, eşek arısı, yaban arısı, karınca, maymun, kaplan, tilki, azgın kedi, sansar ve buna benzer yırtıcı hayvanlar nefsi emmare rüyaları olarak karşımıza çıkar. Eti yenen azgın hayvanlar da nefsi emmare rüyalarıdır.Rüyada içki, sigara, nargile, esrar gibi maddeler kullanmak, meyhane, kahvehane, çöplük gibi ortamlarda bulunmak Nefsi emmare rüyaları olarak bilinir.
Korkulu, zahmetli ve sıkıntılı rüyalar, çalgılar, meyvesiz ağaç, bulanık sel suyu, dumansız ateş, duman, sıcak-soğuk, karanlık, çıplaklık, siyah renk, çiğ et, çamur gibi rüyalar nefsi emmare rüyaları arasındadır.

2-Nefs-i Levvame

Kendini Çok Kınayan, pişman olan Nefs

Kısmen terbiye görmüş nefstir. Önce Günah işler sonra pişmanlık duyar. Günahkar Müminlerdir.

Geçmiş  günahlarını hatırladıkça pişmanlık duyarlar. Dini açıdan geçmiş ve gelecek kaygıları vardır. Ahirette hesap vermekten korkarlar. Önceden yaptıkları büyük günahları tamamen terk etmiş olsalar da, küçük günahlara devam ederler. Sık sık tövbe etseler de günah işlemeye devam ederler.

Nefsi Levvame Rüyaları

Rüyada görülen koyun, sığır, keçi, balık, yüklü-yüksüz deve gibi hayvanlar.

Tavuk ve güvercin gibi eti yenen kanatlılar,
At, beygir, aslan, bal arısı, kurbağa ve vahşi hayvanlar,
Eti yenen hayvanlar salih amel işlemeye işarettir.

Vahşi kuş yakalamak da meşakkatli salih amel işlediğinize işaretdir. Bu meşakkate sebep olan, nefsi levvame derecesinin üstün gelmesidir.

Pişmiş et, helal içecekler, ev ve saraylar, fırına atılmış ekmek, dükkan, gemi, yağ, bal, süt rüyaları.

Harap yerler görmek, anne ve babaya sarılmak, helaline sarılmak, namahreminle kucaklaşmak gibi rüyalar, Nefsi lemvvame rüyaları olarak bilinir.

Sarı renk emmare nefsinizi yendiğinize, necaset yapmak, kan aldırmak, diş çektirmek, tıraş olmak, helal hububat yemek, kütüphaneler, medreseler, camiler gibi kutsal yerler görmek nefsi levvame rüyaları olarak bilinir.

Bunlar haricinde Süpheli görülen her rüya nefs-i levvame’ye uygun rüyalardır.

Unutulmamalıdır ki,  Emmare nefsten Levvame derecesine geçmek, tabiatı kötü olan biri için 100 senelik ibadet kadar zordur.

3-Nefsi Mülhime

 Temizlenmeye gayret eden Nefs 

Mülhime Nefs, terbiye ve taatini arttırmış, arzu ve isteklerini unutamamış, fakat bırakmıştır.

Nefsi Mülhime rüyaları

Eşkiya, avam, cahil, gayri müslim, şeytan, kötürüm, sağırlık, köselik, körlük gibi rüyalar, mülhime nefsin dini vazifelerinin noksanlığına ve daha çok gayret etmesi gerektiğine, şeriat ve sünnette noksanlığa ,Hakkı işitip gerektiği gibi amel etmediğine işarettir.Zenci, hizmetçi, sarhoş, güzel sesler, cambaz, hokkabaz ve komik rüyalar nefsi mülhime rüyaları olarak bilinir ve ibadeti terk etmeye ve harama meyletmeye işarettir.Tellal, tellak, şaşı, yalan, kasap, ayı oynatan, maymuncu, Tuzcu, kavun ve karpuzcu, ağaç dikip tohum saçmak, avcı gibi rüyalar nefsi mülhime rüyaları olarak bilinir.

Bu rüyalar uyarı niteliğindedir. Beyaz renk nefs-i mülhime’nin bir önceki nefse galebesidir.

Kız ve erkek çocuklar, abdest ve gusül almak, namaz kılmak, kıbleye dönmek, balcı, kavgacı gibi rüyalar nefsi temizlemeye işarettir.

Kişinin içinde kalan ve unutamadığı ama terk ettiği alışkanlıklar vardır. Nefsin Mutmain derecesine yükselmesi için gereken uyarılar bu şekilde gelir.

Nefs-i mülhime  çok kritik bir derecedir. Bu derece öyle bir derecedir ki sınavlar çoğalır ve şeytan sizi bu yoldan döndürmek için elinden geleni yapar.

4-Nefs-i Mutmaine

 Temizlenen Nefs;  Kötü isteklerinden kurtulmuş ve kötü alışkanlıklarını tamamen terketmiş mutmain nefstir.

“Ey huzura kavuşmuş nefs (mutmain olmuş insan)!”Sen Ondan hoşnut, O da senden hoşnut olarak Rabbine dön (Seçkin) kullarımın arasına katıl ve cennetime gir.”Fecr 27/30

Nefsi mutmaine Rüyaları

Tesbih, dini kitaplar, ok, yay,  top ve tüfek, bayrak, sancak, Kadı, müftü, imam, alim, şehid ve salihler.

Peygamberler, evliyalar, şeyhler, cumhurbaşkanı, başbakanlar, bakanlar, emirler, imam, şehid, hatip, mekke-i mükerreme, medine-i münevvere, kudüs-ü şerif, camiler ve medreseler ve buna benzer kutsal mekanlar görmek nefsi mutmaine rüyaları olup kalbin temizlendiğine işarettir.Yeşil renk görmek nefs-i mutmain alametidir.

5)Nefs-i Raziye:

Razı olmuş Nefs

Nefsi raziye Tüm isteklerinden ve makamlardan yüz çevirerek sadece Allah’ın rızasını gözeten nefstir. Bu dereceye  ve bu dereceden sonraki derecelere ulaşanların sayısı oldukça azdır, öyle ki her yüzyılda sayıları  bir elin beş parmağını geçmez.

Nefs-i raziye’nin rüya ile gelen alametleri şunlardır.

Nefsi Raziye Rüyaları

Cennet ve cennet hayvanları, melek ve huriler, cennet elbiseleri, kevser şarabı, havada uçmak, suları yüzerek geçmek, gemilere binip gitmek, ateşe atılıp yanmamak gibi mükemmel rüyalar razı olunan nefs-i raziyye rüyaları olarak bilinir.

6)Nefs-i Mardiyye

Razı olunmuş Nefs Üst derece

“Evliyalar, şehitler, arifler makamı”

Davaya Sebat ederek hizmet eden nefs,  Nefsi mardiyye olarak bilinir. Bu derecedekiler ermiş kişilerdir ve genellikle halka hizmet için ilahi ilham ile görevlendirilirler, hiç bir ücret talep etmeden halka hizmet ederler. Büyük Keramet sahibidirler fakat ulu orta keramet göstermezler. Ancak çok acil durumlarda keramet gösterirler.

Tamamen Allahtan aldıkları ilham ile konuşurlar.  Onlar Allah’ın yeryüzündeki dilidir. Buna en güzel örnek Abdulkadir Geylani hazretleridir.

Şehir şehir gezerek halkı hakikate çağırırlar. Günümüzde televizyonlarda ve sosyal ortamlarda çıkan şaklabanları saymazsak, sayıları pek azdır, sayıları bir elin 5 parmağını geçmez. Onlar cenneti dahi arzulamazlar. Onlar Allah aşkı le yanan gerçek Allah dostlarıdır.

Nefs-i mardiyye Rüyaları

Evren, sonsuz uzay, alemler, yedi kat gökler, güneş ay ve gezegenler, yıldızlar, yıldırımlar, alevli ateş ve yanan mumlar, kandiller, gök gürültüsü, dağ ve tepeler, arzın hareketlenmesi ve buralarda yalnız başına olduğunu görmek ve buna benzer rüyalar Nefsi mardiyye rüyaları olarak bilinir.
Unutulmamalıdır ki bu dereceye gelmek için büyük çalışmalar ve ölüme yakın deneyimler yaşamak gerekir(açlık, susuzluk, uykusuzluk gibi). Hakiki bir Mürşitin öğretileri olmadan bu dereceye varmanız çok zor olacaktır. Ancak Allah dilerse olur.

7)Nefs-i Kamile

Razı olunmuş Nefs En üst derece

Peygamberler ve Seçkin Evliyalar ile Ariflerin derecesi

Nefsi kamile derecesi, “ledün” ilminin tamamına sahip seçkinlerin makamıdır. Onların rüyalarını tarif etmek zordur.

Onlar büyük nefs mücadelesini kazanarak şeytanı hezimete uğratmışlardır ve adeta yaşarken ölmüşlerdir. Artık  onlar için ölüm ile yaşam arasında bir fark yoktur.

Nefsi Kamile Rüyaları

Kar, yağmur, dolu, deryalar, ırmaklar, çeşmeler ve kuyular gibi rüyalarla başladığı rivayet edilir. Sırrın sırrına vakıf olmuş yüksek dereceli kullar bu makamdadır. Onlar cenneti ve ahireti istemezler. Sadece Allah’ı isterler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Önceki yazıyı okuyun:
Yeşil Kil Maskesi
Yeşil Kil Maskesi – Yeşil kil maskesinin faydaları

Yeşil Kil Maskesi Yapımı ve Faydaları Cilt bakımı yapmaktan vazgeçmeyen kadınlar için doğal ve  kimyasal içerikli bir çok seçenek bulunmaktadır;

Kapat
[X]